עמוד:91

. 4 הפעילו את ספק הכוח של 6 V וכוונו אותו לקבלת מתח של IV בנקודת בדיקה , TP 2 דבר שיבטיח זרם מכויל . . 5 מדדו את הזרם בגלאי האופטי ורשמו אותו בטבלה ( בעבור זרם דפ"א של . 6 . ( 10 mA מדדו ורשמו את הזרם בגלאי בעבור שאר המצבים של הבורר . . 7 מדדו ורשמו את מפל המתח על הדפ"א האדומה בעבור כל אחד מהמצבים של הבורר . . 8 החליפו את הדפ"א האדומה בדפ"א ירוקה ( או כחולה ) וחזרו על מדידת הזרם בגלאי ועל מדידת מפל המתח על הדפ"א . . 9 הוציאו את הגלאי האופטי מהקופסה האטומה וכוונו אותו אל מול נורת להט או נורת ניאון . מדדו ורשמו את הזרם העובר דרכה כאשר היא מרוחקת ממקור האור במטר אחד , בשני מטרים ובשלושה מטרים . . 10 חברו משקף תנודות לנקודת הבדיקה . בדקו ורשמו את התדר של אות החילופין המתקבל . עיבוד התוצאות . 1 סרטטו אופיין המתאר את זרם הגלאי כתלות בזרם הדפ"א האדומה ובזרם הדפ '' א הירוקה . . 2 סרטטו אופיין המתאר את המתח על הדפ"א ( V ) האדומה ועל הדפ"א הירוקה כתלות בזרם הזורם דרכן . ( 1 F ) שאלה 6 . 1 בחנו את הגרף המתאר את זרם הגלאי כתלות בזרם הדפ"א האדומה , וקבעו באיזה תחום הגרף הוא לינארי . שאלה 6 . 2 מדוע יש למקם את הדפ"א ואת הגלאי האופטי זה מול זה בקופסה האטומה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר