עמוד:67

ניסוי 5 השפעת אופן האיחוי של סיבים אופטיים על האות הנע בסיב מבוא בחלקו הראשון של הניסוי נבדוק כיצד עוצמת האות בסיב משתנה , כאשר מאריכים את הסיב הקיים על-ידי חיבור או איחוי בינו ובין סיב נוסף . בהמשך נבדוק כיצד אופן האיחוי בין שני הסיבים משפיע , אף הוא , על עוצמת האות בסיב . בחלקו השני של הניסוי נבדוק את השפעת המרחק של מקור האות מקצה הסיב על עוצמת האות המתקדם בסיב . מטרות הניסוי בדיקת השתנות עוצמת האות בסיב כאשר מאריכים את הסיב באמצעות איחוי לסיב נוסף . בדיקת השפעת אופן האיחוי על עוצמת האות המתקדם בסיב . בדיקת השפעת מרחק מקור האות מקצה הסיב על עוצמת האות המתקדם בסיב . רקע עיוני בחלקו הראשון של הניסוי נבדוק את ההשפעה של אופני החיבור השונים בין סיבים אופטיים על הפסדי אותות האור בסיב . האיחוי בין שני סיבים חייב להיעשות כך שייגרמו הפסדים מזעריים לאות הנע בסיב עקב האיחוי . אם שני קצות הסיב המאוחים אינם מכוונים כראוי תהיה 'בריחת' אור בנקודת האיחוי וייגרמו הפסדים ניכרים . אפשר לאחות סיב זכוכית בשני אופנים ו על-ידי היתוך או באמצעות איחוי מכני , כלומר , קיבוע שני קצות הסיב באמצעות התקן מכני . מחדירים לנקודת החיבור תמיסה צמיגה ( ג'ל , ( בעלת מקדם שבירה הקרוב בערכו למקדם השבירה של הסיב . התמיסה מאפשרת להשיג רציפות אופטית המקטינה את ההפסדים הנגרמים על-ידי שבירת האור והחזרתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר