עמוד:66

. 11 החזירו את רוחב הקו של אות המבוא לערכו הראשון . קבעו את אורך הסיב כ100- ק"מ . . 12 שנו את אורך הגל מערך מזערי לערך מרבי . הסבירו את תוצאות פעולתכם . . 13 העתיקו לדוח הניסוי את הדפקים של אות המוצא המתקבלים בעבור אורך הגל המרבי ובעבור אורך הגל המזערי . 14 . מצאו את אורך הגל שבעבורו הנפיצה מזערית . . 15 מה הסיבה שהנפיצה של הסיב מזערית דווקא באורך גל שמצאתם בסעיף ? 14 שאלה 4 . 6 מצאו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את קצב השידור המרבי של הסיביות ( או את רוחב הדופק המזערי ) שאפשר לשדר בסיב באמצעות מקור בעל אורך גל של 0 . 85 \ xm ובעל רוחב קו שלמ 1 ה . 10 שאלה 4 . 7 ההדמיה מזניחה את הנפיצה האופנית . בהנחה שאפשר לבצע את ההזנחה כאשר היחס בין הנפיצה הגוונית לנפיצה האופנית הוא , 1 : 10 איזו שגיאה נגרמת עקב הזנחה זו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר