עמוד:60

3 ) 'Hotal = V ( ' modal ) + (*' chromatic ) ns 2 * ( 4 כאשר : - A / הנפיצה הבין-אופנית , הנגרמת עקב התקדמות האור בסיב באופנים שונים , modal תלויה בסוג הסיב ונתונה ביחידות זמן ( ביחידות של ns או . ( ps ~ A / נפיצה גונית הנגרמת עקב התקדמות של אורכי גל שונים במהירות שונה . chromatk כאשר : 4 ) A ' moda ^ Anodar ^ ( 4 Am-J J > P / 7 / 7 W - L - Anodai מקדם הנפיצה האופנית של הסיב ביחידות של — LkmJ - Aromatic הנפיצה הגותית בסיב יאשר : Chromatic chromatic ( 4-5 ) A / = /> ? AA-Z ' chromatic מקדם הנפיצה הגוונית של הסיב ביחידות של Lkm-nmJ——— - M תחום אורכי הגלים ב-רתח של דופק האור המוזן במבוא לסיב . שאלה 4 . 4 הסבירו מדוע השימוש במקור אור לייזר כמחולל דפקים במבוא לסיב מאפשר את שידור האות למרחקים גדולים יותר בהשוואה לדיודה פולטת אור המשמשת כמחולל דפקים . דוגמה 4 . 1 נתון סיב באורך של ; 200 m להלן מקדמי הנפיצה שלו ו km £ > modal = 0 . 5 | ל ^ chromatic 100 Lkm-nm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר