עמוד:59

תופעת הנפיצה בסיב היא תופעה מצטברת , כלומר , התרחבות האות גדלה ככל שמתרחקים ממקור האותות . כאשר האות 'מתרחב' מדי - אי-אפשר להבדיל בין דפקים סמוכים והדפקים הסמוכים "מכסים , " באופן חלקי , האחד את השני , ונוצר מעין אות רציף . במצב זה אי אפשר לגלות את המידע שהדפקים מעבירים . באיור 4 . 5 מתוארת צורת האותות כתלות במרחק ממקור האות . קיימים סוגים נוספים של נפיצה בסיב אופטי , אבל שני הסוגים הנזכרים לעיל הס בעלי התרומה המרבית לנפיצה , כאשר הנפיצה הגונית היא בעלת התרומה הרבה ביותר . הנפיצה נמדדת באמצעות מידת ה'התרחבות' של האות כתלות בזמן לעומת רוחב הדופק במבוא ns לסיב . הנפיצה נמדדת ביחידות של נאנו שניות לק"מ km . — חישוב הנפיצה הכוללת בסיב אופטי לשם חישוב הנפיצה הכוללת בסיב אופטי , יש לחבר את הנפיצה הגונית ואת הנפיצה הביןאופנית המופיעות בסיב בעל אורך נתון . החיבור הוא חיבור וקטורי . במשוואה ( 4-3 ) מתואר אופן החישוב של הנפיצה הכוללת בסיב אופטי . אייר 4 . S השפעת הנפיצה על צורת האות המתקדם בסיב כתלות במרחק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר