עמוד:49

באיור 3 . 15 ב נתון תצלום של השולחן הסובב ושל הסיב האופטי המחובר אליו . קצהו האחר של הסיב מחובר אל החיישן של מד האור המופיע גם הוא בתצלום . . 1 חברו את המערכת המופיעה באיור ; 3 . 14 היעזרו בתצלום המערכת באיורים 3 . 15 א ו 3 . 15- ב . בחרו מקור אור דפ"א שצבעו ירוק . . 2 כוונו את מצב השולחן הסובב כך שזווית הפגיעה של האור בקצה הסיב תהיה . 3 . 0 ° סרטטו טבלה בת שתי עמודות ו בעבור עוצמת האור ובעבור זווית . 4 מדדו את עוצמת האור ורשמו אותה כעוצמת אור בזווית . 5 . 0 ° שנו את זווית הפגיעה בקצה הסיב על-ידי סיבוב השולחן ב 5 ° - לאחד הכיוונים . רשמו את תוצאת המדידה בטבלה . . 6 חזרו על ביצוע סעיף 5 עד שעוצמת האור הנופלת מתאפסת . . 7 השיבו את השולחן לנקודת המוצא שלו . כעת בצעו שוב את סעיפים 5 ו , 6- כאשר הפעם עליכם לסובב את השולחן ב 5 ° - לכיוון ההפוך . . 8 הזינו את תוצאות המדידה בגיליון האלקטרוני וסרטטו גרף המתאר את התלות של עוצמת האור בזווית הפגיעה . . 9 מצאו את זווית הקבלה ואת N . A .-n של הסיב . השוו את התוצאה שקיבלתם עם התוצאה שקיבלתם קודם . הסבירו את ההבדלים בתוצאות , אם קיימים כאלו . איור 3 . 15 ב שולחן סובב , סיב ומד אור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר