עמוד:46

רכיב מקור אור ייעודי כולל מערכת צימוד בין מקור האור לסיב ומחבר מתאים להידוק הסיב אל מקור האור . . 2 הפעילו את הספק והבחינו בעיגול אור המופיע על-גבי גיליון הנייר . . 3 שנו את המרחק של הסיב מגיליון הנייר כך שעיגול האור יתאים במדויק לגודל העיגול המסורטט , כמתואר באיור . 3 . 12 מדדו , על-פי המופיע באיור 3 . 5 את . h-1 d A חשבו , על סמך התוצאות שהתקבלו בסעיף , 4 את זווית הקבלה ואת N . A .-n של הסיב והשוו אותם לנתוני הסיב . רשמו תשובותיכם בדף הניסוי . איור 3 . 12 יצירת עיגול אור בקוטר נתון איור 3 . 11 מקור אור ייעודי המחובר לסיב האופטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר