עמוד:43

ג . השוו את הערכים שרשמתם לטרנזיסטור , 2 N 2222 או לטרנזיסטור אחר העובד בתדרים נמוכים יותר . ד . הסבירו מדוע חשוב לכלול במעגל טרנזיסטור ודיודות בעלי זמני תגובה קצרים . ) U - L הם סיבי זכוכית באורך ידוע , המחוברים לדיודות באמצעות שרוולים מתכווצים . מוצאי הסיבים מחוברים לשני גלאים המחוברים לשני מגברים . תיאור המעגלים האלקטרוניים שלהם מופיע באיור . 3 . 9 המגברים והגלאי מתאפיינים אף הם בזמן תגובה קצר . את מוצאי המגברים מחברים לשני מבואותיו של משקף התנודות . המדידה של מהירות האור בסיב מבוססת על כך שזמן תנועת האור בסיב תלוי באורך הסיב . כך שאם נחבר שני סיבים באורך שונה ונזין למבואותיהם אות אור זהה , יתקבלו במוצאי הסיבים שני אותות שיופיעו בהפרש זמנים היחסי להפרש האורכים של הסיבים . א > ו 3 . 91 מעגל , גלאי ומגבר במוצא הסיב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר