עמוד:40

שאלה 3 . 5 חשבו את זווית הקבלה של סיב העשוי זכוכית בעבור אורכי הגלים ' כחול , ( 4500 A ) ירוק ( 5300 A ) ואדום . ( 6500 A ) הניחו שהזכוכית היא מסוג . Crystal Quartz ההשפעה של סוג הסיב על הצימוד של מקור האור אליו סיבי זכוכית ( silica ) מתאפיינים במקדם N . A . נמוך ביחס לסיבי פלסטיק . מקדם N . A . נמוך פירושו שזווית הקבלה של הסיב קטנה , עובדה המקשה על צימוד מקור האור אל הסיב . בניסוי תשתמשו בסיבי פלסטיק וזכוכית , ותעמדו על הקלות היחסית בצימוד מקור אור לסיב פלסטי ועל הקושי בצימוד מקור אור לסיב הזכוכית . בשני המקרים לא נשתמש במחברים ייעודים . שאלה 3 . 6 המפתחים הנומריים - N . A . - של סיב זכוכית ושל סיב פלסטיק הם , בהתאמה , 0 . 22 ו . 0 . 46- חשבו את זווית הקבלה של שני הסיבים . מדידת מהירות האור בסיב ומקדם השבירה של הליבה מהירות האור בריק אינה תלויה באורך הגל . לעומת זאת , המהירות של גלי אור , בעלי אורכי גל שונים , בחומר - תלויה באורכי הגל . התופעה , שמהירות גל בתווך נתון משתנה עם שינוי אורך הגל , נקראת כאמור נפיצה . ניווכח עתה כי מקדם השבירה תלוי באורך הגל של האור ( בנוסף לתכונות התווך המתאים . ( ובכן , במשוואה ( 3-6 ) אפשר לראות כי מנת השבירה («) של החומר נמצאת ביחס הפוך למהירות האור ( v ) באותו חומר . אפשר גם להראות כי מקדם השבירה הוא פונקציה של אורך הגל 1 v (\) ( 3-6 ) n ( X ) = בתיאור פשטני , באמצעות קרניים , האור אינו נע בסיב ישר בסיבים מסוג , "Multi Mode Stepped Indexed " - כדוגמת הסיב בניסוי , האור מתקדם ב'זיגזג' על-ידי סדרה של החזרות גמורות במספר אופני התקדמות . עם זאת , אפשר להניח שהאור מתקדם בקו ישר בסיבים קצרים ובעלי מפתח נומרי גבוה ( כדוגמת הסיבים בניסוי . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר