עמוד:31

שאלה 2 . 4 הסבירו את התופעה המתרחשת . רשות : חוק מאלוס ( Malus ) בחלק זה של הניסוי נמצא את הקשר המתמטי של הזווית בין המקטבים לעוצמת האור המנורמלת המתקבלת במוצא המקטבים . . 1 העבירו את אור הלייזר דרך צמד המקטבים שיש ביניהם זווית של . 0 ° מדדו את עוצמת האור המתקבלת במרחק קבוע מהמקטבים . עוצמת האור בזווית זו תוגדר כעוצמה בערך . 100 כל שאר המדידות שנבצע יתייחסו לעוצמת האור הזאת . . 2 שנו את הזווית בין המקטבים ל , 10 ° - מדדו את עוצמת האור המתקבלת במוצא המקטבים . . 3 חשבו את עוצמת האור היחסית ורשמו אותה בשורה המתאימה בטבלה . 2 . 1 חזרו על ביצוע סעיף 2 בעבור כל הזוויות המופיעות בטבלה . . 4 העבירו את הטבלה לגיליון אלקטרוני וסרטטו גרף המתאר את הקשר בין העוצמה היחסית של האור במוצא המקטבים לזוויות בין המקטבים . . 5 מצאו , באמצעות הגיליון האלקטרוני , את הקשר המתמטי בין העוצמה היחסית של האור במוצא המקטבים לזווית בין המקטבים . הנחייה : הקשר הוא טריגונומטרי . . 6 אתרו באינטרנט את המושג 'חוק מאלוס' והשוו את התוצאה שהגעתם אליה בסעיף הקודם עם הרשום באתרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר