עמוד:153

נספחג דפים המשמשים לניסוי העברת הפקס ( נמצאים באתר המגמה ) א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר