עמוד:151

נספחב קובצי תמונה וטקסט לבדיקת ההפרדה בתמונה הדחוסה ( נמצאים באתר המגמה ) 36 שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 32 שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 28 שררה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 24 שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 20 ,, שוררו 1 » טשטשה לבדיקת השפעת הדחיסה 10 110 12 רה ז wsws 1 ת לבדק ת הו 1 י 3 ע ת הזרו'סה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר