עמוד:137

סימול של דיודת VARICAP מוצג באיור . 3 . 3 מעגל עקרוני של VCO המבוסס על מתנד קולפיטס מוצג באיור . 3 . 4 במעגל הפרויקט נשתמש במעגל משולב , שמימוש vco-n בו נעשה באמצעות מקורות זרם מבוקרים ולא על-ידי שימוש בדיודת , VARICAP שאינה שומרת על ליניאריות בטווח רחב של תדרים . איור 3 . 4 מעגל VCO עקרוני המבוסס על מתנד קולפיטס איור 3 . 3 דיודת VARICAP

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר