עמוד:135

מגזירה של האות המאופנן , FM לפי הזמן , נוסחה , ( 3-1 ) מתקבל ביטוי של השתנות תדר האות המאופנן בזמן , שהוא יחסי לאות המאפנן ; coscoj ( 3-2 ) f ( t ) = f c + k f -A m coscoj כיוון שהפונקציה cos co t משתנה בגבולות , ± 1 הסטייה המרבית של תדר הגל הנושא m תלויה בתנופה המרבית של האות המאפנן ולכן ניתן להגדיר וניתן לרשום ביטוי לאות המאופנן FM בצורה הזו ; X ( t ) = A cos { co t + / 3 sin 0 ) t ) ( 3 3 ) כאשר : J f * # שאלה 3 . 1 1 . 5 6 במשדר DIN FM הגל הנושא הוא ו X ^ t ) = sin ( 480 x 10 0 האות המאפנן הוא t ) ; X ( t ) = 4 sin ( 12 x 10 vup האפנץ הרא k f = 250 ktlzJV . א . מהי סטיית התדר במשדר ומהו התדר המרבי והתדר המזערי בוי ב . מהו מקדם האפנון ? ג . רשמו ביטוי לאות המאופנן בתלות בזמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר