עמוד:130

ב . חשבו את נקודות העבודה של שני הטרנזיסטורים ; היעזרו בדפי הנתונים שלהם למציאת המאפיינים הדרושים לחישוב . ג . האם הדפ '' א פועלת בתחום המותר לפעולתה ? ד . סרטטו את סכמת התמורה לזרם חילופין של המעגל וחשבו את עכבת המבוא , את הגבר המתח והגבר הזרם , ואת עכבת המוצא של המגבר . שאלה 2 . 5 לגבי המערכת שבאיור : 2 . 4 א . בהנחה שאות המבוא למערכת הוא אות חילופין סינוסי של , 1 VP . P מהי תנופת המתח הצפויה בנקודה ? TP 2 ב . מהי משרעת הזרם בדפ '' אל מערכת מתמר . מגבר ודוחף באיור 1 . 7 מסורטט מעגל המקלט / מגבר של הפרויקט . הרכיב 1 ס , המחובר במעגל , הוא מגבר מוכלל שניתן לשנות את הגברתו באמצעות פוטנציומטר חיצוני . P 1 כמתמר ניתן להשתמש ברכיב הקצה הייעודי , IF-D 91 או ברכיב לא ייעודי כפוטו דיודה , SPH 2030 אותה אפשר לחבר לסיב באמצעות שרוול בידוד מתכווץ . איור 2 . 7 מעגל מתמר , מגבר ודוחף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר