עמוד:123

A כיצד משפיעה תאורת החדר על תוצאות הבדיקה ? . 5 כיצד משתנות התוצאות עבור נבדק אחרי ביצוע . 1 רשמו את שמות הרכיבים הדרושיםי צרפו את רשימת הרכיבים לדוח הפרויקט . . 2 בנו את המעגל . . 3 הפעילו את המעגל ובדקו תקינותו . . 4 בעזרת משקף תנודות בדקו את האותות המופיעים בנקודות שונות במעגל ; סרטטו את האותות המתקבלים . . 5 תכננו את הניסויים הדרושים י בנו את הטבלאות הדרושות . . 6 בצעו את הניסויים שתכננתם ; רצוי לחזור פעמיים על כל אחת מן המדידות ולרשום כתוצאת מדידה את מיצוע שתי המדידות . . 7 בנו גרפים שיתארו את תדר סף ההבהוב , בתלות בפרטים השונים : רמת התאורה הסביבתית בחדר , למשל , או בהיקות הדיודה המהבהבת . . 8 רשמו את מסקנותיכם מהפרויקט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר