עמוד:119

עקרון הפעולה של המעגל המוכלל 555 כמתנד אל-יציב פעולת המעגל המוכלל מבוססת על טעינה ופריקה של קבל . מעגלי הטעינה והפריקה מורכבים מהקבל C ומהנגדים R -y R ( כפי שמתואר באיור . ( 1 . 3 על-ידי פתיחה וסגירה B A של המפסק ) S המפסק ממומש באמצעות הטרנזיסטור , Q הפועל כמתג ) ניטען הקבל ופורק את מטענו , בין המתחים 2 / 3 UCc -1 1 / 3 UCc מיתוג הטרנזיסטור , בהתאם לרמות המתח הדרושות , נעשה על-ידי שאר רכיבי המעגל המוכלל ( איור . ( 1 . 2 איור 1 . 3 מעגל טעינה ופריקה של המעגל המוכלל 555 איור 1 . 2 סרטוט סכמתי של מימוש מתנד אל-יציב באמצעות המעגל המוכלל 555

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר