עמוד:99

ניסוי 8 בדיקת שיטות לדחיסת תמונות מטרות הניסוי . 1 התנסות בהשפעת דחיסת התמונה על איכות התמונה ו . 2 הכרת יחסי הדחיסה האופייניים לשיטות הכיווץ האלה 0 1 דגימה מופחתת ( הקטנת מספר הפיקסלים המרכיבים את התמונה Run Length Encoding o JPEG 2000 o JPEG o GIF 0 ( . 3 מדידת הירידה באיכות התמונה כפונקציה של יחס הדחיסה ; A מדידת ההשפעה שיש לתכולת הפרטים בדף על מידת הדחיסה שלו , ולכן על הזמן הנדרש לשליחתו בפקס . רקע עיתי לשידורי הטלוויזיה האנלוגית יש כמה חסרונות בסיסיים ; איכות התמונה אינה מספקת - מכמה בחינות : 0 כושר ההפרדה נמוך מדי 500 x 500 - פיקסלים בתמונת PAL רגילה , בערך רבע מאשר בסרט קולנוע ; 0 קצב המסגרות אינו מהיר דיו 25 - מסגרות בשנייה אינן יוצרות תחושת רציפות מלאה ן 0 רמת הרעש בתמונה היא לעתים קרובות גבוהה מדי - בפרט כאשר אות הטלוויזיה עובר ניחות חזק ( למשל , בשידורי לוויין , בגלל המרחק הגדול בין הלווין לכדור הארץ , ( או סובל מהפרעות ( עקב החזרות מבניינים , למשל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר