עמוד:97

מהלך הניסוי א . הכרת המבנה של פיקסל צבעוני , והדגמת יחסי ההארה בצבעים שונים . 1 באמצעות תוכנת הצייר הציגו על הצג משטח אחיד , בצבע אדום . . 2 באמצעות העדשה המגדלת , התבוננו בפיקסלים הבודדים שעל פני הצג . נסו לזהות את השלשות המרכיבות כל פיקסל צבעוני . . 3 חיזרו על כך , עבור משטח בצבע צהוב , ועבור משטח בצבע לבן . ב . הערכת כושר ההפרדה הפיזי של צג . 1 הדביקו על צג המחשב מדבקה קטנה , באורך חמישה מילימטרים בדיוק . הציגו על הצג משטח אחיד , למשל בצבע אדום . . 2 באמצעות העדשה המגדלת , העריכו את כמות הפיקסלים הצבעוניים לאורך המדבקה . . 3 עתה מדדו את רוחב הצג באמצעות סרגל . . 4 חיזרו על סעיפים , 3-1 הפעם עבור מרקע מקלט הטלוויזיה . ג . הערכת כושר ההפרדה של צג המחשב . 1 מצאו את קובץ מטרת הרזולוציה Screen resolution target . bmp במחיצת הניסוי הנוכחי באתר המגמה . . 2 בדקו את גודל הקובץ ( מספר הפיקסלים ) לפי תכונותיו . . 3 קבעו את רזולוציית מערכת ההפעלה לערך של 600 x 800 פיקסלים . A הציגו את תמונת המטרה . הקובץ מכיל מטרת פסים בהגדלות יחסיות שונות . למשל , הפסים שמוצגים בהגדלה של 20 ° / 0 מוקטנים פי 5 לעומת הפסים שבחלקה העליון של המטרה . . 5 מנו את הפסים ( הירוקים ואת הלבנים שביניהם ) בחלקה העליון של המטרה . אם הדבר דרוש - הגדילו את התמונה כך שתתפוס את מלוא רוחב הצג . . 6 בדקו מהי קבוצת הפסים הקטנה ביותר שעדיין מאפשרת להבחין בין הפסים 5 ° / 0 ? 10 ° / 0 ? 20 ° / 0 ) י . 7 . ( שנו את רזולוציית מערכת ההפעלה לערך של 960 א 1280 פיקסלים , וחזרו על הבדיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר