עמוד:92

הצל מורכבים משלשות של פסים אנכיים קצרים . כל שלשה כזאת יוצרת רכיב תמונה צבעוני אחד . קטע מוגדל ממסכת הצל והמרקע של שפופרת הפסים מוצג באיור . 7 . 3 כל שלשת פסים יוצרת רכיב תמונה בצורת ריבוע . המרחק בין רכיבי תמונה שכנים ( ובין חריצים שכנים במסכת הצל ) מכונה פסיעה . למרחק זה יש לו חשיבות רבה בקביעת כושר ההפרדה של השפופרת . הפסיעה האופקית שווה בערך לפסיעה האנכית . בכיוון האנכי , השלשות מופרדות על-ידי פס מגן , ברוחב של כעשירית מ '' מ . קוטר כל אלומת אלקטרונים כפול מרוחב הפסים ( ולכן קטן במעט מגובהם . ( מסכת הצל חוסמת את שולי האלומה , כך שכל פס על המרקע מואר על-ידי האלומה שלו בלבד . בשפופרת טריניטרון המרקע מורכב משלשות של פסים אנכיים המשתרעים לכל גובה המרקע . מסכת הצל בנויה בהתאם מחריצים ארוכים . שיטה זו פותחה במעבדות חברת סוני , והיא נמצאת בשימוש רק במקלטים של חברה זו . איור 7 . 3 קטע מוגדל : א . של המרקע ב . של מסכת הצל של שפופרת הפסים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר