עמוד:82

לשיטת VSB יש גם כמה חסרונות . נציין שניים מהם ! א . באפנון VSB נוצרים בכל-זאת עיוותים , גם כאשר היענות מעגלי התהודה במקלט ובמשדר היא אידיאלית , כפי שהוסבר . עיוותים אלה נוצרים עקב גילוי האפנון בגלאי מעטפת , המיועד בעיקרו לאפנון פס צד כפול . ניתן להראות כי עיוותים אלה זניחים כאשר מקדם האפנון הוא נמוך . למעשה , רוב ההספק של אות החוזי מרוכז באזור התדרים הנמוכים , המשודרים בפס צד כפול , והספק האות בתדרים הגבוהים הוא נמוך . לכך מקדם האפנון שם נמוך , והעיוותים זניחים על-פי-רוב . ב . מקלט לאות בעל אפנון פס צד נותר דורש כוונון מדויק יותר מאשר מקלט לאות בעל אפנון פס צד כפול . למרות זאת , חסרונות שיטה זו זניחים בהשוואה לחיסכון הגדול ברוחב הפס . לכן זוהי השיטה המשמשת באפנון אות החוזי על גל נושא . כבר למדנו שעומק האפנון של אות החוזי קובע את הניגודיות בתמונה . קודם לכן למדנו שככל שהניגודיות בתמונה היא גדולה יותר , העין שלנו מסוגלת להבחין בפרטים עדינים יותר . בניסוי זה נכיר את ההשפעה של ערוץ החוזי על עומק האפנון של האות המשודר בו , ולכן , על פי מה שלמדנו , גם על איכות התמונה המתקבלת במוצאו . ערוץ החוזי הוא , ביסודו של דבר קו תמסורת . לקו זה יש שלוש תכונות חשובות , אשר משפיעות על קלקול אות שעובר בו : א . הוא מנחית את האות - לכן האות מגיע חלש למקלט , ויש להגביר אותו תחילה . ב . הוא פועל כמסנן מעביר נמוכים - הניחות הולך וגדל ככל שגדל תדר האות . לכן , עיקר הפגיעה היא בתדרים הגבוהים , אשר מעבירים את הפרטים העדינים בתמונה . ג . הוא מוסיף רעשים לאות המועבר . בניסוי זה נתמקד בפעולת הערוץ כמסנן מעביר נמוכים . פעולה זו גורמת לשתי תופעות י . 1 יצירת טשטוש בתמונה ; . 2 פגיעה בעומק האפנון של האות - ולכן הפחתת הניגודיות בתמונה . בסך הכל , התוצאה היא xr ככל שרוחב הפס של הערוץ מוגבל יותר , התמונה המוצגת במוצאו היא פחות חדה ופחות ניגודית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר