עמוד:80

משדרים דווקא את פס הצד התחתון במלואו , ורק חלק מפס הצד העליון . במקרים אלה תדר הגל הנושא של אות השמע נמוך מתדר הגל הנושא של אות החוזי . בשיטה זו נוהגים , למשל , בצרפת . גילוי אות טלוויזיה במקלט בדומה לגילוי AM רגיל , הגילוי באפנון VSB נעשה , למשל , על-ידי גלאי מעטפת פשוט . הגילוי יכול להיות חיובי או שלילי . תיאור עקרוני של הגלאי מובא באיור . 6 . 3 בדוגמה שרואים באיור , הגילוי מתואר כחיובי . ( בשיטת הגילוי הנפוצה כיום , משתמשים ברכיבים מוכללים . ( ואולם יש לזכור , שאפנון פס הצד הנותר , שונה מאפנון תנופה רגיל בכך שבמקרה זה מדכאים את רובו של פס הצד התחתון , כלומר , מעבירים בערוץ את כל פס הצד העליון , ורק 750 kHzo מתוך 5 MHz של פס הצד התחתון . בגילוי AM רגיל , שני פסי הצד הם באותו מופע , לכן תפוקת הגלאי מורכבת מסכום התרומות של שני פסי הצד . באפנון , VSB אפשר לומר שתחום התדרים של 750 kHz הראשונים באות החוזי מאופנן בשני פסי צד , לעומת יתר הספקטרום של אות החוזי , המאופנן בפס צד אחד . לכן , ללא סינון נוסף , היה התחום של 750 kHz הנמוכים מתקבל במוצא הגלאי בתנופה כפולה מזו של יתרת פס הצד , כמתואר באיור . 6 . 4 דבר זה היה גורם כמובן לעיוות ניכר באות החוזי . איור 6 . 3 גילוי מעטפת של אות החוזי המאופנן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר