עמוד:68

עקב הממדים הסופיים של כל גלאי , מתמקדות על פניו אלומות קרניים המגיעות מתחום קטן של זוויות , . Ad הגלאי אינו מסוגל להפריד בין עצמים ( כלומר , מקורות אור ) הנמצאים בתוך תחום זה . הזווית A 0 מגדירה את שדה הראייה של הגלאי , והיא נקבעת על-ידי גודל הגלאי ומרחק המוקד של העדשה , באופן הבא ו j tan ( A 8 a ) = A 9 a = כאשר a הוא גודל הגלאי . מאחר ש- Ad היא זווית קטנה מאוד , מתקיים : tan (^ a ) = A 0 a בין כל שני גלאים סמוכים ( שהמרחק ביניהם הוא { b קיים תחום זוויתי "מת" ברוחב AQ שאינו מתגלה על-ידי הגלאים . את העצמים הנמצאים בתחום זוויות זה , המערכת אינה רואה כלל , ומובן מאליו שאי אפשר להפריד ביניהם . גודלו של תחום מת זה הוא : j tan (^) = ^ b = מכך נובע שבסך הכל , המצלמה אינה מסוגלת להבחין בין עצמים הנמצאים בתוך תחוס זוויות , / 16 ' שגודלו : £ - ך2- = AG = A 6 + A 6 b התחום Ad הוא אפוא חסם עליון של כושר ההפרדה הזוויתי של המצלמה ( ולמעשה , של כל מערכת החוזי . ( ולכן הוא מוגדר כהפרדה הזוויתית הגבולית של המצלמה . בהנחה שבמערך הגלאים יש M גלאים , שדה הראייה הכולל של המצלמה בכיוון y ( כלומר , התחום הזוויתי שהיא "רואה ( " הוא ? . ( M ? ( a + b ' 6 = M ? A 6 = — - במצלמות חוזי נהוג לבטא את ההפרדה בקווים ( לרוחב או לגובה התמונה . ( לפי תכונות העדשה ניתן למצוא את הקשר בין ההפרדה בקווים להפרדה הזוויתית של המצלמה . בהמשך נמחיש זאת בדוגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר