עמוד:59

. 2 בחרו אחד מהצבעים שבטבלה ( למשל אדום . { R = 255 , G = 0 , Z ? = 0 : השאירו את ערכי מאפייני הבהיקות והגוון קבועים , ושנו רק את ערכו של מאפיין הרוויה . תארו את השינוי המתקבל בצבע . . 3 עתה חיזרו לצבע המקורי ושנו את מאפיין הבהירות בלבד ( על פני מלוא התחום המותר . ( נסו לבנות גוון וורוד על-ידי שימוש בצירוף מתאים של : א . מאפייני ; RGB ב . מאפייני . HSL עיבוד התוצאות . 1 סרטטו גרף של מאפיין הגתן ( hue ) כנגד אורן הגל ; השאירו את ערך הרוויה קבוע ב240- ( הערך המרבי , ( ואת ערך הבהירות השאירו קבוע ב . 128- . 2 השווו את התוצאות שקיבלתם בטבלה 4 . 2 ( בעת הניסוי ) עם טבלה 4 . 1 ( שמילאתם בשאלת ההכנה . ( שאלות סיכום . 1 מה ניתן להסיק מן הגרף לגבי מאפיין הגוון ? . 2 מה ניתן להסיק מן הניסוי לגבי מאפיין הרוויה ? . 3 מה ניתן להסיק מן הניסוי לגבי מאפיין הבהירות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר