עמוד:46

. 3 כוונו את המצלמה לעבר הדף עם הפס האנכי היחיד . זהו את מקום הפס בשורת החוזי . . 4 כוונו את המצלמה לעבר מטרת הפסים העבים ( מטרה קבועה א . ( הציבו את המטרה במרחק של עשרה ס"מ . זהו את מקום הפסים בשורות החוזי . ב . מדידת עומק האפנון באות החוזי דו חזרו וכוונו את המצלמה לעבר מטרת פסי השחור-לבן העבים ( א . ( חפשו שורת חוזי שבה ניתן להבחין בבירור בפסים . סרטטו במדויק את אות החוזי המתקבל בשורה זו . . 2 חזרו על הסעיף הקודם לגבי מטרת הפסים הדקים ( ג . 3 . ( חזרו על הסעיף הקודם לגבי מטרת פסי האפור-לבן העבים ( ד . 4 . ( כוונו את המצלמה לעבר מטרת הפסים בעלת המחזור המשתנה ( ה . ( סרטטו אות החוזי המתקבל . . 5 עתה כוונו את המצלמה לעבר מטרת הפסים בעלת הניגודיות המשתנה ( ו . ( סרטטו את אות החוזי המתקבל . עיבוד התוצאות . 1 לגבי המדידות 3-1 בחלק ב . חשבו את עומק האפנון בשתי המדידות . . 2 לגבי המדידות 5 , 4 בחלק ב . עומק האפנון כאן אינו קבוע . לכל אחד משני האותות , חשבו את עומקי האפנון משני צידי הגרף ( ימין ושמאל . ( שאלות סיכום . 1 הסבירו את ההבדל בעומקי האפנון של מטרות הפסים העבים והדקים ( מדידות 2 , 1 בחלק ב . ( . 2 ממה נובע השינוי בעומק האפנון באות של מטרת פסים ד ( מדידה 3 בחלק ב , ( לעומת זה שהתקבל עבור מטרת פסים א ( נשים לב שלשתי המטרות יש מחזור זהה . ( . 3 ממה נובע , לדעתכם , עומק האפנון ההולך וקטן באות של מטרת פסים ( מדידה , 4 בחלק ב . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר