עמוד:14

העין ( איור ( 1 . 2 בתחום הסקוטופי ( כלומר בלילה , ( הרגישות האורית המרבית גבוהה יותר וערכה . 1725 lm / w בתחום זה הרגישות המרבית מתקבלת באורך הגל 1 חו . 5101 בדומה להגדרת הרגישות האורית של העין ( הקולטת קרינת אור , ( ניתן להגדיר נצילות אורית של מקור הפולט קרינת אור , כיחס בין שטף האור שיוצרת הקרינה ( שטף זה הוא גודל סובייקטיבי התלוי בתכונות העין ) להספק שלה . מובן שהנצילות האורית תלויה בהרכב הספקטראלי של האור הנפלט מהמקור . בהקשר של מערכות תאורה חשמלית , נהוג להגדיר את הנצילות האורית באופן רחב יותר , כיחס בין שטף האור של הנורה להספק החשמלי שלה . את הגודל הזה מסמנים ב- ןז . £ האופן שבו העין רואה גופים שהיא מתבוננת בהם , תלוי בתכונות האור שפולטים גופים אלה וברמת ההארה הסביבתית . מאפיינים את האור שפולטים גופים שונים באמצעות כמה גדלים פוטומטריים שנגדיר להלן . כאשר שטף אור פוגע במשטח , אנו אומרים שהמשטח מואר . רמת ההארה מוגדרת כצפיפות שטף האור ליחידת שטח . היא נמדדת ביחידות של lux ( לעתים הסימון הוא , ( lx והיא נתונה על-ידי : I lux = 1 lm / m 2 כדי להמחיש את המשמעות הכמותית של רמת ההארה , מובאים בטבלה הבאה כמה ערכים של רמות הארה שונות . טבלה 1 . 1 רמות הארה אופייניות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר