עמוד:2

פיתוח ניסויי התכנה ובתיבת הניסויים- ד"ר זאב ויסמן פיתוח ניסויי החומרה והפרויקטים - שאול זרצקי כתיבת הפרויקטים - צבי אזיה קריאה והערות - צבי אזיה שאול איתי ישראל זילברשטיין צבי סנדר עריכה מדעית - שמחה גילעם עריכה לשונית - אילנה גולן הפקה - אביבה אבידן איורים - איה אזיה עיצוב עטיפה - אבי חתם מק"ט 1043818 jnw המרכז לטכנולוגיה ™* חינוכית ( מטח ) משרד החינוך התרבות והספורט המעוקל למדע ולטכנולוגיה <> האוניברסיטה הפתוחה 00 בית ה 0 פר לטכנולוגיה מהדורת ניסוי © מהדורת תשסייו . 2005 - כל הזכויות שמורות למשרד החינוך התרבות והספורט . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רוז ' קלאוזנר 6 ו , רמת-אביב , ת '' ד , 39513 תל-אביב . 61394 The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 . Printed in Israel אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של המרכז לטכנולוגיה חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר