עמוד:366

סיבים אופטיים 324 , 53 סיכוך 139 סחיפה 104 סטרוג ' ר 196 סטרוספירה 190 סיכוך 139 סינוסואידלי ר ' אות , רכיבים , ספקטרום סינכרוני 287 ר ' גם ריבוב סינכרוני , תקשורת סינכרונית ספקטרום התדרים 54-55 , 32 , 28 ספקטרלי של אות 84-78 AM ייצוג 27 ספרתי ר ' אות ספרתי ; טלפוניה ספרתית ; תקשורת ספרתית סקירה היסטורית ר ' היסטוריה ע עומק האפנון 78 עורק 196 עיוות הרמוני כולל 129 עיוותים 191 , 129 עניבה 290 ערב דיבור 261 ערבל 116 ערוץ אלחוטי 43 אנלוגי 306-259 יורד 300 עולה 300 קווי 43 ערוץ רועש 235 ערוצי תקשורת 247 , 43 עקרונות מערכת תקשורת 43 פ פאזור 27 פונקצית בסל 158 פופוב 19 פורייה 253 , 32 פירוק אות חשמלי 32 , 27 פס צד עליון 81 תחתון 81 ק קארסון 160 קבוע בולצמן 141 קבוע זמן של קבל 134 , 133 קבל 133 קו טלפון אנלוגי 313 ספרתי 316 קווי נחושת 322 קו ראייה 192 קו תמסורת 50 קוד 224 BCD קוד בינארי 224 קידוד 225 , 224 , 211 קלווין ( סולם ) 141 קצב העבודה 292 , 285 קצר 49 קרסון 160 ר רגישות ( של מקלט ) 125 רדיו 181 רוחב פס 282 , 238 , 113 , 74 , 58 , 22 של אות 160 FM תב " ם 127 ריבוב 252 , 246 , 190 א-סינכרוני 349 בתדר 199 בזמן 248 סינכרוני 351 רכבת דפקים 248 רכיבים סינוסואידליים 27 רמקול 38 רעש אטמוספרי 138 במקלט 137 AM חיצוני 138 חללי 138 לבן 141 פנימי 139 תרמי 140 ערוץ רועש 235 רשת גישה 321 רשת גישה אלחוטת 326 רשת הטלפון הציבורית 308 רשת ממותגת 340 רשת תמסורת 351 , 349 רשת טלוויזיה בכבלים 325 ש שאנון ר ' שנון שגיאות 231 גילוי שגיאות 288 תיקון שגיאות 288 שוויין 300

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר