עמוד:359

שאלה 4 . 6 לפניך שרטוט של רשת הכולל שני מתגי קצה , , B , A וארבעה מתגי מעבר , . C 4 , C 3 , C 2 , C 1– איור לשאלה 4 . 6 מסלולים בין-מתגים ברשת בנה את המסלולים מB- ל , A- וכתוב טבלת ניתוב בעבור מתג . B שאלה 4 . 7 תאר את התהליך להעברת קו E 3 ממתג 1 למתג 4 באיור . 4 . 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר