עמוד:349

כזכור , רשתות הטלפון הן ספרתיות , לכן כל המידע המועבר ברשת התמסורת הבין-מתגית הוא מידע ספרתי . בפרק הזה נתאר את שתי השיטות העיקריות למימוש תמסורת הבין-מתגית הנפוצות כיום : א . רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני ב . רשתות תמסורת סינכרוניות . כמו כן נזכיר את השימוש שנעשה בשנים האחרונות ברשתות ATM למטרה הזאת , ואת המגמה הקיימת כיום להכניס את טכנולוגיית הIP- לרשת הבין-מתגית . 4 . 4 . 2 רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני את נושאי הריבוב הכרנו בסעיף – 4 . 3 המתג הספרתי . הרמה הנמוכה של רשתות התמסורת מבוססת כיום על קווי , PCM כלומר על אפיקים בקצב של , 64 Kbps המרובבים בצורה סינכרונית . משמעות המונח סינכרוני היא כי כל האפיקים פועלים על-פי אותו שעון , ולכן הסכום של קצבי הכניסה שווה לקצב המוצא . בתקן האירופי לריבוב ( המקובל גם בישראל ) קיימת מסגרת בסיסית הכוללת 32 חריצי זמן החוזרת על עצמה 8000 פעם בשנייה ( ולכן אורכה . ( 125 micro sec . בכל חריץ זמן משולבת דגימת דיבור או נתונים בת 8 סיביות . ריבוב בדרך הזאת נקרא . E 1 דוגמה 4 . 13 מהי כמות הסיביות המשודרת בשנייה בערוץ ? E 1 פתרון 2 , 048 , 000 סיביות לשנייה 8 , 000 = מסגרות לשנייה ש 32 חריצים למסגרת ש 8 סיביות לחריץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר