עמוד:345

תרגיל : בנה את המסלולים מB- ל , A- וכתוב טבלת ניתוב בעבור מתג . B שיטת הניתוב החלופי מבוססת למעשה על המצב הרגעי של הרשת ( מסלול שאינו זמין לא ייבחר ) ועל המצב ההיסטורי של הרשת ( טבלאות ניתוב שונות לתקופות שונות של היום . ( השיטה הזאת מכונה בספרות גם בשמות MAR – Multialternate routing ו . DNHR – Dynamic non-hierarchical routing- 4 . 3 . 5 ניתוב מסתגל ( Adaptive Routing ) שיטת הניתוב המסתגל נועדה לאפשר למתגים להגיב במהירות לשינויים בהיקף התעבורה ברשת . היא יוצרת ברשת תעבורה ניהולית משום שהמתגים מחליפים ביניהם מידע אודות מצב הרשת לעתים תכופות , אולם היא מנצלת את משאבי הרשת בצורה טובה יותר משיטת הניתוב החלופי . קיימים כמה מימושים לשיטת הניתוב המסתגל . נציג כאן בקצרה את זה הנקרא , DTM – Dynamic Traffic Management שפותח על-ידי חברת , Nortel אחת החברות המובילות בשוק מתגי הטלפון העולמי . בשיטת DTM מותקן בכל רשת בקר מרכזי המטפל במציאת המסלולים הרגעיים ברשת . אחת לעשר שניות הבקר אוסף מכל אחד מן המתגים ברשת את המידע הזה : – I [ i , j ] מספר הערוצים הפנויים בעורק המחבר את המתג i אל המתג j ( בעבור כל המתגים שהוא מחובר אליהם ישירות . ( – CPU [ i ] הניצולת של המעבד הראשי במתג . i – O [ i , j ] היקף התעבורה הלא-ישירה ( מפאת העומס ) בין מתג i ובין מתג . j על בסיס המידע שהבקר אוסף , הוא שולח לכל מתג i את הערך , R [ i , j ] שהוא ערך הזיהוי של המתג שדרכו הוא יכול להפנות שיחות למתג , j אם הקו הישיר אינו זמין . למציאת הערכים של R הבקר מפעיל אלגוריתם מסוים . לא נרחיב כאן בפירוט האלגוריתם הזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר