עמוד:340

דוגמה 4 . 10 נתון מתג TDM בעל 100 קווי כניסה / יציאה . מהירותו של כל קו היא . 64 Kbps מהי המהירות המינימלית הנדרשת של הערוץ המשותף כדי שהמתג יהיה ללא חסימה ? פתרון מספר הקישורים המרבי האפשרי בין 100 קווים הוא , 50 לכן המהירות הנדרשת של הערוץ המשותף היא : 50 × 64 Kbps = 3200 Kbps = 3 . 2 Mbps 4 . 3 . 3 ניתוב שיחות ברשת ממותגת עד כאן ראינו כיצד מתפקד מתג בודד , אולם רשת טלפון טיפוסית ( כזאת של מדינת ישראל , למשל ) בנויה מכמה מאות מתגים , המשרתים כמה מיליוני מנויים . כאשר מנוי מחייג ומבקש לקיים שיחה עם מנוי אחר ברשת , הרשת מאתרת מסלול בין מתג הקצה שאליו מחובר מנוי המקור ובין מתג הקצה שאליו מחובר מנוי היעד , דרך מתג מעבר אחד או כמה מתגי מעבר . התהליך הזה נקרא ניתוב . ( Routing ) יכולת הניתוב של הרשת נמדדת על-פי שני מדדים עיקריים : יעילות – היכולת של הרשת לתפקד עם מספר קטן ככל האפשר של מתגים ועורקים בין-מתגיים בעומס שיחות נתון . גמישות – היכולת של הרשת להמשיך לתפקד , ולא להיחסם , במצבים קיצוניים , כגון במקרה של תקלה במתג או במקרה של עלייה פתאומית וזמנית בעומס . אסטרטגיית הניתוב של הרשת קובעת את יכולת הניתוב שלה . באופן מסורתי , רשתות הטלפון נבנו במבנה היררכי של עץ ( ראה איור , ( 4 . 18 ואסטרטגיית הניתוב הייתה פשוטה מאוד : מתקדמים בעץ עד שנמצא צומת משותף בין המנוי הקורא ובין מנוי היעד . אסטרטגיית הניתוב הזאת נקראת ניתוב סטאטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר