עמוד:332

4 . 3 . 2 עקרונות המיתוג הספרתי נציג את טכנולוגיית המיתוג הספרתי על-ידי תיאור התפקוד של מתג ספרתי בודד . רשת הבנויה סביב מתג אחד כוללת את המתג עצמו ואת מכשירי הקצה המחוברים אליו ( מכשירי טלפון , מודמים או מכשירי פקס . ( המתג יוצר מסלול ייעודי בין שני מכשירי קצה המקיימים שיחה ביניהם . באיור 4 . 13 מוצגים המרכיבים העיקריים של המתג – הקווים המקווקווים המסורטטים בתוך המתג מייצגים את השיחות המתנהלות בו ברגע נתון . איור 4 . 13 מרכיבי המתג הספרתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר