עמוד:323

כלל ארצית שממנה מתחברים לרשת האינטרנט . רשת הנתונים המהירה עובדת בטכנולוגיית , ATM שלא תוצג כאן . טכנולוגיית ADSL היא טכנולוגיה אסימטרית , כפי שמעיד שמה . Subscriber Line Asymmetric Digital – מהירות ההתקשרות מן המודם שבבית המנוי אל מרבב הגישה DSLAM באמצעות הטכנולוגיה הזאת מוגבלת ל , 640 Kbps- ואילו מהירות התקשורת בכיוון השני , מגיעה ל- . 8 Mbps שירותי הטלפון הניתנים למנוי המשתמש בטכנולוגיית ADSL זהים לחלוטין לשירותים שמקבל מנוי שאינו משתמש בטכנולוגיה הזאת – מתג הטלפון אינו מבחין בין שני המצבים . משמעות הדבר היא כי מנוי שבביתו הותקן מודם ADSL ממשיך לקבל את שירותי הטלפון בדיוק כפי שקיבל אותם לפני שהותקן המודם בביתו . 1 ספקי השירות בעולם ובתוכם גם חברת " בזק " מגבילים את המהירויות לערכים נמוכים יותר , מסיבות מסחריות . איור 4 . 7 שילוב ADSL ברשת הגישה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר