עמוד:320

מתאימה . מכשירי הטלפון רבי התכונות הנמצאים בשימוש בשוק העסקי הם ספרתיים , ולכן יש להגדיר את השלוחות שהם מתחברים אליהן באמצעות המתג כשלוחות ספרתיות . אם רוצים לחבר מכשירי טלפון אנלוגיים לכמה מן השלוחות ( מטעמי חסכון בדרך-כלל , ( יש להגדיר את השלוחות האלה כאנלוגיות . דוגמה 4 . 3 ברשותי מחשב , PC שמותקן בו כרטיס מודם / פקס אנלוגי , וברצוני להשתמש בו במשרדי במפעל שמותקן בו מתג פרטי המחובר לרשת " בזק . " מכשיר הטלפון הנמצא על שולחני הוא מכשיר " חכם " ( ספרתי . ( כיצד עלי להגדיר את השלוחה שבחדרי ? פתרון כדי לשרת את שני מכשירי הקצה האלה , יש צורך בשתי שלוחות נפרדות . שלוחה אחת תוגדר ספרתית , ויחובר אליה מכשיר הטלפון הספרתי ; שלוחה שנייה תוגדר אנלוגית , ויחובר אליה המחשב הכולל כרטיס מודם אנלוגי . 4 . 1 . 4 סיכום קווי הטלפון לבתי המנויים נחלקים לשני סוגים עיקריים : קווי טלפון אנלוגיים – אליהם מחוברים מכשירי קצה אנלוגיים ( טלפון , מודם או פקס . ( לאחרונה , חברות הטלפון מספקות על הקווים האלה שירותי גישה מהירה לרשת האינטרנט . קווי טלפון ספרתיים – אליהם מחוברים מכשירי קצה ספרתיים ( מחשב , טלפון ספרתי ) או מכשירי קצה אנלוגיים באמצעות מתאם . לשם העברת מידע בין יחידת קצה אנלוגית למתג הוגדר תקן , ( Frequency Dual Tone Muti ) DTMF המשייך לכל מקש על לוח המקשים של מכשיר טלפון זוג צלילים המזהה אותו חד-ערכית . מכשיר טלפון המייצר צלילים כאלה נקרא בדרך-כלל " מכשיר . "Touchtone

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר