עמוד:319

קבלת שיחות ממנויי הרשת הציבורית . קיום שיחות ועידה בין כמה שלוחות . העברת שיחה שנתקבלה בשלוחה אחת אל שלוחה אחרת . החיוג למנוי חיצוני ( מנוי הרשת הציבורית ) נעשה בעזרת קידומת מוסכמת ( בדרך-כלל הספרה . ( 9 לדוגמה , מנוי פנים של מתג פרטי המותקן באזור תל-אביב , המבקש להתקשר למספר , 5123456 יחייג . 95123456 השיטה המקובלת לחיבור מתג פרטי לרשת הציבורית היא בקו מסוג . E 1 נכיר את סוג הקו הזה בהמשך , וכרגע נסתפק בכך שנבין כי אפשר להעביר עליו שלושים שיחות טלפון בוזמנית ( שיחות נכנסות ושיחות יוצאות גם יחד , ( וכן את כל האיתותים הנדרשים בין המתג הפרטי ובין המתג הציבורי . למתג פרטי אחד אפשר לחבר כמה קווי , E 1 וכך לאפשר מספר גדול יותר של שיחות חוץ 30 ) שיחות בו-זמנית על כל קו . ( E 1 באיור 4 . 6 מוצג חיבור של שני קווי E 1 אל המתג הציבורי , באופן המאפשר למתג הפרטי לשרת שישים שיחות חוץ בו-זמנית . אפשר להגדיר את הקווים המחברים בין המתג הפרטי ובין השלוחות אנלוגיים או ספרתיים , בהתאם לצורך . ההגדרה נעשית על-ידי מנהל הרשת המקומי , בעזרת תוכנה איור 4 . 6 החיבור העסקי למתג הציבורי באמצעות קו E 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר