עמוד:318

דוגמה 4 . 1 מנוי ISDN מחובר בשיחה להעברת נתונים במהירות . 128 Kbps באותה עת , בן משפחה אחר מעוניין לשוחח בטלפון עם מנוי כלשהו ברשת הציבורית . האם יוכל ? פתרון שיחת נתונים במהירות 128 Kbps שווה לשתי שיחות , לכן בן המשפחה האחר לא יוכל לקיים שיחה שלישית מאותו קו . דוגמה 4 . 2 מה היתרון לשימוש בקו ISDN על פני שימוש בשני קווים אנלוגיים ? פתרון היתרון היחיד של קו ISDN הוא שאפשר לקיים באמצעותו שיחה של העברת נתונים בקצב , 128 Kbps ואילו שני קווים אנלוגיים מאפשרים שתי שיחות של העברת נתונים במהירות 56 Kbps כל אחת , לשני יעדים שונים , אולם אינם מאפשרים כלל שיחת נתונים במהירות . 128 Kbps 4 . 1 . 3 המנוי העסקי מנוי עסקי הוא מפעל או חברה שברשותם מתג פרטי . ( PABX ) למתג הזה מחוברות כמה שלוחות ( עשרות עד מאות , ( ומספר מתאים של קווי חוץ המחוברים אל הרשת הציבורית , כמתואר באיור . 4 . 6 השירותים העיקריים שמקבל מנוי שעל שולחנו מותקנת שלוחת טלפון הם : חיוג פנים – חיוג אל כל שלוחה אחרת במפעל ( המחוברת למרכזייה הפרטית . ( חיוג חוץ – חיוג אל מנויי הרשת הציבורית . מנהל הרשת יכול להגביל אפשרות זו – לדוגמה , להגביל את החיוג לחו " ל לשלוחות מסוימות בלבד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר