עמוד:316

העברת נתונים בעזרת מודם , באמצעות קו טלפון אנלוגי , אפשרית מאז שנות השבעים . מהירות העברת הנתונים , שהייתה בתחילה , 2400 bps הלכה וגדלה עם ההתפתחויות הטכנולוגיות , והגיעה עד . 56 Kbps קו הטלפון האנלוגי מאפשר גם העברת פקסים במהירות של עד . 9600 bps כיום , שני השירותים האלה ניתנים בדרך-כלל בעזרת כרטיס משולב , המכיל מודם ומתאם פקס , אשר מותקן במחשב הביתי . קו טלפון ספרתי בשנות ה70- היה כבר ברור שצפוי גידול מהיר בביקוש לשירותי תקשורת מתקדמים ( כגון : העברת נתונים מהירה , ווידאו ) נוסף על שירותי הטלפון , והחלו מחשבות על רשת ציבורית בעלת שירותים משולבים , ISDN ( Integrated Services Digital Network ) – שעקרונותיה העיקריים הם : א . תקשורת ספרתית מקצה לקצה ( עד מכשירי הטלפון , וכולל אותם , ( המבוססת על קצב העברה של 64 Kbps או כפולות שלו . ב . שילוב של כמה שירותים על קו תקשורת אחד ( לדוגמה , שיחת טלפון וגלישה באינטרנט בו-זמנית , על אותו קו . ( ג . יכולת איתות לרשת לכל מנוי , בכל אחד מן השלבים של תהליך התקשורת , באמצעות ערוץ איתותים מיוחד . ד . שימוש בתשתית קווי הנחושת הקיימת ( מבתי המנויים למתגי הקצה של ספקי השירות . ( כדי להבין את המהפכה שחזו מתכנני ה , ISDN- יש לזכור כי תקשורת הנתונים למנוי הביתי באותה תקופה הייתה מוגבלת למהירות של 2400 bps ( בגלל מגבלות המודמים שהיו קיימים באותה תקופה , ( ורשת שאפשרה קצב העברת נתונים של 64 Kbps ומעלה הייתה מהפכה אמיתית . באיור 4 . 5 מוצג החיבור הביתי לקו . ISDN הקו המחבר את המתג לבית המנוי הוא קו טלפון רגיל ( דו-גידי . ( בבית המנוי מותקן מתאם ISDN ( הנקרא : . ( NT – Network Terminator למתאם הזה אפשר לחבר עד שמונה מכשירי קצה , מן הסוגים האלה : א . מכשירי טלפון ספרתיים – מכשירים אלה כמעט שאינם בשוק , מפאת מחירם הגבוה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר