עמוד:305

שאלה 3 . 9 סרטט צורת אותות QPSK , QASK : המתקבלים עבור האות הספרתי : . 00101110 שאלה 3 . 10 הסבר מהו מודם , מדוע הוא נדרש ומה תפקידו במערך להעברת נתונים . צייר תרשים עקרוני של חיבור בין מחשבים באמצעות מודם . שאלה 3 . 11 הסבר איזה סוג של אותות עוברים בין המחשב למודם , ואיזה סוג של אותות עוברים בין המודמים . שאלה 3 . 12 הסבר אילו סוגי סנכרון אפשריים בין המודמים . העזר בתרשים מתאים . שאלה 3 . 13 סרטט תרשים עקרוני של מבנה פנימי של מודם , והסבר את פעולתה של כל אחד מהיחידות שסרטטת . שאלה 3 . 14 הסבר מהו הקשר בין קצב העברת הנתונים למרחק השידור המרבי . העזר בתרשים מתאים . שאלה 3 . 15 הסבר מהו אפנון . QAM שאלה 3 . 16 מנה את השימושים האופייניים של המודם האנלוגי . שאלה 3 . 17 מנה את השימושים האופייניים של מודם . ADSL

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר