עמוד:304

שאלות ותרגילי חזרה לפרק 3 שאלה 3 . 1 מהו רוחב הפס של זוג חוטים שזורים , המתחבר למתג במרכזת ? שאלה 3 . 2 האם תשובתך לשאלה 1 תשתנה , אם החוטים לא מתחברים למתג ? נמק תשובתך . שאלה 3 . 3 מהו הקצב המרבי להעברת אות ספרתי על זוג חוטים שזורים , המתחבר למתג במרכזת ? הנח יחס אות לרעש 32 דציבל ורוחב פס בין 300 ל3400- הרץ ו . M = 8- שאלה 3 . 4 מהו הקצב המרבי להעברת אות ספרתי על זוג חוטים שזורים , שאינו מתחבר למתג במרכזת ? הנח רוחב פס של 1 מגהרץ , יחס אות לרעש 30 דציבל ו . M = 2- שאלה 3 . 5 מדוע נבחרו חוטי הנחושת לשמש כתווך להעברת אותות ספרתיים ? שאלה 3 . 6 מנה את הגורמים לעוות אות ספרתי המועבר בתווך , וצייר את צורת האות המשודר לעומת האות המתקבל אחרי מרחק רב . שאלה 3 . 7 סרטט צורת אותות FSK , ASK : וPSK- המתקבלים עבור האות הספרתי : . 00101110 שאלה 3 . 8 הסבר מדוע להעברת ASK דרושים 4 חוטים , ואילו להעברת FSK ניתן להסתפק בשניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר