עמוד:281

ההסברים המובאים להלן מתייחסים למאפיינים שונים הקשורים לפעולת המודם ובאים להבהיר את מכלול השיקולים הטכניים והאילוצים הקשורים להכרת המודם ומאפייניו , אופן פעולתו וסביבת העבודה של המודם . התווך התווך המשמש את המודמים הינו חוטי נחושת שזורים לא מסוככים . ( Twisted Pair Unshielded –UTP ) ממרכזת הטלפונים יוצאים כבלים המכילים מאות חוטים שזורים בזוגות . בנקודות הסתעפות מתחברים כבלים בעלי עשרות זוגות של חוטים שזורים המסתעפים שוב לזוגות בודדים כדי להגיע לכל בית ומשרד . החיבור של מנוי למרכזת מורכב מכמה קטעים . לא כל החוטים בעלי אותן התכונות . ישנם חוטים איכותיים יותר , העוברים בקטעים שבין המרכזת לנקודות ההסתעפות . חברות התקשורת בוחרות להקצות את הקטעים האיכותיים למנויים הזקוקים לרוחב פס או קצבי עבודה גדולים יותר , למשל מנויי רשתות תקשורת נתונים , מנויי ISDN או מנויי . ADSL במקרה זה החיבור למנוי מתבצע ברובו בקו איכותי ורק עשרות המטרים האחרונים , מקופסת ההסתעפות למנוי הם חוטים רגילים . באיור 3 . 13 מתואר חיבור עקרוני של מנויים למרכזת חברת תקשורת . טבלה 3 . 4 התפתחות היסטורית של המודם – ( DIFFERENTIAL PSK ) DPSK זהו שכלול של שיטת הPSK- , ( TRELLIS CODED MODULATION ) TCM ** הוא שכלול של שיטות מפתוח , ( DISCRETE MULTI TONE ) DMT *** QAM זו טכניקה המהווה שיפור של שיטת ה . QAM- הDMT- יוסבר בהמשך בנושא ה . ADSL-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר