עמוד:219

המערכת מורכבת מרכיב מיתוג ( המתג ( S המופעל לצורך פעולת הדגימה . הרכיב מבצע פעולה של חיבור ( או קצר ) כדי להעביר את ערך מתח המקור ברגע הדגימה לרכיב השמירה , המקבל את ערך הדגימה . רכיב השמירה מקבל את ערך הדגימה ושומר עליה עד לדגימה הבאה . בין הדגימות מערכת המיתוג נמצאת במצב נתק . מערכת המוצא מעבירה את הערך של הדגימה למערכות הבאות , מבלי להשפיע על ערך הדגימה הנשמר ברכיב השמירה . איור 1 . 10 מתאר מערכת דגימה ושמירה מעשית . כרכיב מיתוג ניתן להשתמש בטרנזיסטור תוצא שדה ( טת " ש ) המסומן באות , T המהווה מפסק כמעט אידיאלי . התנגדות הטת " ש במצב הולכה נמוכה מאוד , לעומת זאת בקיטעון התנגדותו גבוהה מאוד . הטת " ש מופעל באמצעות דפקים המסופקים לשער שלו ממקור דפקים . במתח 5 V הטת " ש במצב נתק , ואילו במתח -5 V הטת " ש בהולכה ומאפשר לקבל C להיטען ממתח המקור . מתח המקור הוא הערך של אות הדיבור ברגע המסוים שבו מתבצעת הדגימה . הקבל משמש כרכיב הנטען לערך המתח של המקור בזמן הדגימה . בין הדגימות הקבל אינו יכול להתפרק , ושומר על מתחו . מצד אחד של הקבל נמצא הטת " ש , המהווה נתק בין הדגימות , ומצד שני נמצא מגבר השרת בעל התנגדות מבוא גבוהה מאוד . מעגל השרת מחובר כעוקב מתח . התנגדות המבוא הגבוהה שלו מונעת מהקבל לפרק את המתח בין הדגימות , ומצד שני , ביציאה של מעגל השרת מופיע מתח הזהה למתח המבוא למגבר , שהוא מתח הקבל . התנגדות המוצא של מגבר השרת נמוכה מאוד . ניתן לחבר את מוצא המגבר למעגלים אחרים , הצורכים זרם , מבלי שהדבר ישפיע על מתח הקבל . מעגל השרת מחובר כעוקב מתח ומבצע חציצה ( Buffering ) בין הקבל לבין המעגלים הבאים , תוך תיאום עכבות . שאלה נוספת שיש להשיב עליה היא מהו משך הזמן לביצוע הדגימה . אם מדובר במידע של דיבור , כבר ראינו שקצב הדגימה הוא 8000 דגימות בשנייה . הזמן בין שתי דגימות יהיה : t = 1 / 8000 = 125 5 sec

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר