עמוד:211

השיטות המוזכרות לעיל יוסברו בפירוט בפרק הבא . כעת נתרכז בתהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי , כפי שהוא מיושם בשיטת אפנון דופק מקודד , ( PCM ) שהיא כיום השיטה הנפוצה ביותר בתחום התקשורת . תהליך הפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי מורכב משלושה שלבים : דגימה , ( sampling ) כימוי ( quantization ) וקידוד . ( encoding ) אם נתבונן בתיאור אופייני של אות מידע אנלוגי ( איור , ( 1 . 5 נבחין שהוא מורכב מאינסוף נקודות המבטאות את השינוי הרגעי . כאשר ממירים אות אנלוגי לאות ספרתי לא ניתן להמיר את המידע האינסופי הנמצא בנקודות אלה , ולכן בוחרים נקודות מסוימות , המהוות את נקודות הדגימה . את הנקודות האלה מעבדים לאות ספרתי המועבר בתווך . בקליטה משחזרים את הנקודות שנדגמו מהמידע הספרתי , ובאמצעותן משחזרים את אות המידע האנלוגי . התהליך מתואר באיור . 1 . 5 נתאר כעת את התהליך בשלמותו , שלב אחר שלב . בפעולת הדגימה נדגם האות האנלוגי , ובמקום ערך רציף משתנה מתקבל מספר סופי של ערכים אנלוגיים המייצגים את האות המקורי . בפעולת הכימוי מחלקים את כלל רמות המתח האפשריות של אות המבוא לתחומים , וקובעים לכל תחום צר של רמות מספר מייצג . בפעולת הקידוד הופכים את הערכים המתקבלים בפעולת הכימוי לאות ספרתי המיוצג על-ידי קוד . תהליך הפיכת האות הספרתי לאות אנלוגי נקרא שחזור . ( reconstruction ) מהאיור אנו למדים שהאות המשוחזר דומה לאות המקורי , אך אינו זהה לו . זה צפוי , כי כפי שהסברנו , שחזור האות האנלוגי המקורי מתבסס על מספר נקודות סופי , שהן נקודות הדגימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר