עמוד:191

היונוספירה גם היא מחולקת לתת-שכבות , בהתאם לצפיפות השונה שלהן , אך לא ניכנס כאן לפירוט . כללית , השכבה העליונה ביונוספירה , שהיא גם הצפופה ביותר , מסוגלת להחזיר לכדור הארץ גלים בתדר עד . 30 MHz כיוון ששכבה זו היא הרחוקה ביותר מפני כדור הארץ , הדילוגים אליה ובחזרה הם הארוכים ביותר , ומאפשרים שידור למרחקים גדולים ביותר . ניתן אפוא לומר שגלי הרקיע מאפשרים שידורים יעילים בתחום HF ( כזכור , גלי הקרקע אפשרו שידור יעיל בתחומי . ( MF , LF תחום זה נקרא גם תחום הגלים הקצרים ( shortwave ) ועד לפני שנים לא רבות היה ניתן למצוא אותו במקלטי הרדיו המסחריים . כיום , כאשר התחרות היא על איכות הקול , ולאו דווקא על חשיבות המידע המגיע מארצות רחוקות , מתמעטים מכשירי הרדיו המאפשרים קליטה בתחום הגלים הקצרים . אם ברשותכם מקלט כזה , תוכלו לקלוט תחנות מאירופה ובריטניה ( כאמור , איכות הקול רחוקה מזו של . ( FM אחת הסיבות לאיכות הלא-גבוהה של השידור בגלים קצרים היא הדעיכה . ( fading ) תופעה זו יכולה להתרחש כאשר הגלים מגיעים מן המשדר אל המקלט בשני מסלולים שונים , כמתואר באיור . 6 . 7 בגלל אורך המסלול השונה של הגלים , הם לא מגיעים באותו מופע , ומחלישים זה את זה . כתוצאה מכך , עוצמת הקול עולה ויורדת כל כמה שניות , כאילו השדר דועך ומתעורר לסירוגין . מכאן השם דעיכה . תכונות ההחזרה של גלי הרקיע מן היונוספירה משתנות עם התדר . לפיכך , שידור מידע בעל רוחב פס גדול יגרום למרכיבי תדר שונים של המידע להיות מוחזרים במידה שונה . כך , תדרים שונים בפס השידור של אות FM ( שרוחבו , כזכור , , ( 200 kHz יוחזרו במידה שונה , ויגיעו למקלט בהרכב שונה מזה ששודר . דבר זה יגרום לעיוותים במידע הנקלט . זו הסיבה ששיטת FM אינה מיושמת בתחום הגלים הקצרים . תחילה נהגו לשדר FM בתחום איור 6 . 7 תופעת הדעיכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר