עמוד:178

שאלה 5 . 7 מקלט FM מסוים מכיל גלאי , שהאופיין שלו נתון באיור . 5 . 10 סטיית התדר של האות במבוא הגלאי היא . ± 2 . 5 kHz הנח שזהו גלאי שיפוע , ושאות המידע הוא סינוסואידלי . א . סרטט את צורות הגל כתלות בזמן , במבוא הגלאי , במוצא מעגל התהודה ובמוצא הגלאי . ב . מהו עומק האפנון של אות הAM- במוצא מעגל התהודה ? שאלה 5 . 8 הנח שהמקלט בשאלה 5 . 7 מכיל מעגל . AFC א מהו המתח ( הישר ) שיגיע למבוא המתנד המקומי במצב רגיל ? ב . אם תדר המשדר גדל ב , 2 kHz- מהו המתח שיגיע למבוא המתנד המקומי ? שאלות חזרה לפרק 5 שאלה 5 . 9 נתון אות מידע : , x ( t ) = 4 cos ?× 10 t וגל נושא : . c ( t ) = cos ?× 10 t אות המידע מאפנן את הגל הנושא באפנון תדר , עם קבוע אפנון . 500 Hz ? V א . חשב את סטיית התדר . ב . חשב את גורם האפנון , . ? ג . רשום את הביטוי עבור התדר הרגעי . ד . מהו התדר המרבי ? והמזערי ? ה . רשום את הביטוי עבור האות המאופנן , . x ( t ) ו . סרטט את האות המתאפנן ואת האות המאופנן , זה מתחת לזה . ציין על-גבי הסרטוט אילו תדרים נראים בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר