עמוד:166

מגהרצים ויותר , יש להכפיל את התדר במוצא הVCO- באמצעות מכפילי תדר . ( frequency multipliers ) מכפיל תדר הוא מעגל שתדר המוצא שלו הוא כפולה שלמה ( n ) של תדר המבוא . באיור 5 . 7 תדר המוצא המרכזי של הVCO- מסומן , f ולכן תדר המוצא של המכפיל הוא . nf מגבר ההספק דואג לשדר את האות בעוצמה הנאותה . דוגמה 5 . 7 בדוגמה זו נתאר מבנה עקרוני של משדר בתחנת רדיו מסחרית , המשדרת בשיטת . FM תרשים המלבנים של המשדר מתואר באיור . 5 . 8 הVCO- המוצג באיור 5 . 8 הוא בעל אופיין דומה לזה המתואר באיור . 5 . 6 תדר הגל הנושא הוא , 5 MHz וסטיית התדר היא . ± 4 . 17 kHz לאחר הכפלת התדר פי , 3 × 6 = 18 ( גם סטיית התדר מוכפלת פי , ( 18 מקבלים אות FM בתדר 90 MHz ( גל נושא ) ובעל סטיית תדר של ± 75 kHz ( זוהי סטיית התדר התקנית לשידורי רדיו . ( FM האות הזה מוגבר ומשודר לאוויר ; הספק השידור עשוי להגיע לעשרות קילוואט . שאלה 5 . 5 המתנד מבוקר-המתח , שהאופיין שלו מתואר באיור , 5 . 6 משמש כאפנן במשדר . FM אות המבוא למשדר זה מתואר באיור לשאלה זו . איור 5 . 8 תרשים מלבנים של משדר רדיו FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר