עמוד:165

5 MHz ± 5 kHz . לכן , במוצא הVCO- נקבל אפנון תדר בהתאם לשינויי המתח . v אם ננסה לשנות את מתח המבוא מעבר לגבולות , 8 V ÷ 4 V שינויי התדר לא יהיו ליניאריים עוד , ולכן נקבל אפנון תדר לא ליניארי ; עובדה זו תקשה על פעולת הגילוי . לפיכך , תחום העבודה המותר בVCO- שבאיור 5 . 6 הוא 6 V ± 2 V . משדר הFM- כולל אפוא את ה , VCO- מלבד מעגלים נוספים , כמתואר בתרשים המלבנים העקרוני של משדר FM ( איור . ( 5 . 7 בתוך כל מלבן רשום הסימון המקובל בספרות המקצועית לאותו רכיב . הסימון המקובל למגבר ההספק הוא . ( Power Amplifier ) PA במוצא הVCO- נקבל , כאמור , אות . FM אבל מבחינה מעשית , נוח לבנות את מעגלי הVCO- בתדרים נמוכים יחסית ( מגהרצים אחדים ;( לפיכך , אם רוצים לשדר בתדר של מאות איור 5 . 7 תרשים מלבנים עקרוני של משדר FM איור 5 . 6 תלות אופיינית של תדר המוצא במתח המבוא של VCO

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר