עמוד:164

5 . 3 משדר FM בסעיפים הקודמים הסברנו , כי באפנון תדר משנים את תדר הגל הנושא ביחס ישר לשינויי אות המידע . לשם-כך משתמשים בדרך-כלל במעגל הנקרא מתנד מבוקר-מתח . ( Voltage-Controlled Oscillator – VCO ) באיור 5 . 6 מסורטט גרף אופייני , המתאר את תלות תדר המוצא במתח המבוא של מתנד מבוקר-מתח . המספרים באיור 5 . 6 אינם מייצגים , כמובן , את כל המתנדים מבוקרי-המתח . בדוגמה שלנו , כאשר מתח המבוא הוא , 6 V תדר המתנד הוא 5 MHz ( התדר המרכזי . ( כאשר מתח המבוא משתנה בשיעור , 6 V ± 2 V תדר המוצא משתנה בצורה ליניארית בתחום ג . רשום את הביטוי עבור התדר הרגעי , . f ( t ) ד . מהו התדר המרבי ? ומהו המזערי ? ה . רשום את הביטוי עבור האות המאופנן , . x ( t ) ו . הראה שניתן לקבל את התשובה לסעיף ג מתוך סעיף ה . ז . סרטט את האות המאפנן ואת האות המאופנן , זה מתחת לזה . ח . חשב את הזמנים שבהם האות המאפנן מגיע לערכו המרבי , לערכו המזערי ולערך אפס . ציין על-גבי הסרטוט , מהו תדר האות המאופנן בזמנים אלה . שאלה 5 . 3 אות סינוסואידלי בתדר 3 kHz משודר באפנון FM עם סטיית תדר . 9 kHz א . חשב את גורם האפנון . ב . מהו מספר פסי הצד המשמעותיים כאשר אמת-המידה היא ? 1 % וכאשר היא ? 10 % ג . מהו רוחב הפס לפי ? 1 % ולפי ? 10 % ד . חשב את רוחב הפס לפי נוסחת קרסון . ה . סרטט את ספקטרום אות הFM- הכולל רק פסי צד משמעותיים לפי . 1 % שאלה 5 . 4 משנים את תדר האות בשאלה 5-3 מ 3 kHz- ל , 1 . 5 kHz- בלי לשנות את תנופתו . מה יהיה רוחב הפס עתה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר