עמוד:157

לאחר שהגדרנו את סטיית התדר בנוסחה , ( 5-8 ) נציב אותה בנוסחה : ( 5-4 ) FM ?? ( 5-9 ) x tc c = ? m ? ? ? ? המקדם ? f נקרא גורם האפנון , ( modulation index ) והוא מהווה גורם מכריע בקביעת f m הביצועים של אות ה . FM- נסמן את גורם האפנון באות . ? גורם האפנון ff mm ( 5-10 ) ? ? f ? = k f ? AM נציב את ( 5-10 ) ב ( 5-9 ) - ונקבל את הביטוי הכללי לאות ( 5-11 ) x ( t ) = A cos [ ? t + ? sin ? t ] : FM זכור כי האות המאפנן הוא . A cos ? t דוגמה 5 . 3 נמצא את גורם האפנון עבור האות שבדוגמה . 2 . 5 f m 200 kHz ? ? f == 0 . 1 MHz = 0 . 5 נציב אותו ב- ( 5-11 ) ונקבל את הביטוי לאות ה x ( t ) = A cos [ 2 ?× 10 t + 0 . 5 sin 2 ?× 200 × 10 t ] : FM- עד כה דנו בתיאור אות FM בתחום הזמן . בסעיף הבא נדון בתיאור הספקטראלי של אות ; FM לגורם האפנון , , ? יש חלק חשוב מאוד בנושא זה , כפי שנראה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר