עמוד:152

5 . 1 אפנון תדר ( FM ) ואפנון מופע ( PM ) כזכור , רשמנו את הגל הנושא בפרק 4 [ נוסחה [( 4-1 ) בצורה הבאה : ( 5-1 ) c ( t ) = A cos ? t תנופת הגל הנושא קבועה וגודלה . A – גם התדר ( הזוויתי ) של הגל הנושא קבוע וגודלו . ? – כאשר רצינו לאפנן את תנופת הגל הנושא , הוספנו את האות המאפנן x ( t ) לתנופת הגל הנושא . A כאן נרצה לשנות את הזווית של הגל הנושא בהתאם לשינויי האות המאפנן . הזווית היא הארגומנט של פונקציית ה- cos בנוסחה , ( 5-1 ) דהיינו הגודל . ? t לפיכך נוסיף לזווית ? t את האות המאפנן כשהוא מוכפל בקבוע כלשהו . האות המאפנן שנתייחס אליו הוא סינוסואידלי , דהיינו : ( 5-2 ) x ( t ) = A cos ? t תוספת אות זה ( מוכפל בקבוע ) לזווית של הגל הנושא בנוסחה ( 5-1 ) נותנת את הביטוי הכללי לאות מאופנןמופע : ( 5-3 ) x ( t ) = A cos [ ? t + k ? A cos ? t ] האינדקס PM מציין אפנון מופע . ( Phase Modulation ) הקבוע k נקרא קבוע אפנון המופע ונמדד ביחידות . rad / V כאשר הגל הנושא מאופנן באפנון תדר על-ידי האות המאפנן , הנתון בנוסחה , ( 5-2 ) מקבלים ביטוי דומה לזה של אות מאופנן-מופע : f ?? ( 5-4 ) x FM cc = fm m ? ? ? ? האינדקס FM מציין אפנון תדר k f . ( Frequency Modulation ) הינו קבוע אפנון התדר והוא נמדד ביחידות f m . Hz / V הינו תדר האות המאפנן . * סעיף רשות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר